BIURFOL Sp. z o. o.
ul. Chrobrego 149
87-100 Toruń

NIP: 8792584095
KRS: 0000317393 (Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy KRS)

tel.: +48 56 623 49 34
e-mail: personal@biurfol.pl